Welkom bij The PMO Company


  Wij zorgen voor effectieve en transparante projectuitvoering door gespecialiseerde projectondersteuning en tooling

Projecten vertragen vaak door onvoorziene gebeurtenissen, wijzigingen en onvoldoende communicatie tussen de betrokken projectmedewerkers, gebruikers, opdrachtgevers of andere belanghebbenden.

Met een goed georganiseerde aanpak kunnen vertragingen echter tot een minimum worden beperkt. Door effectieve communicatie en snelle opvolging van issues en scopewijzigingen worden projecten wél op tijd en binnen budget opgeleverd.

The PMO Company zorgt voor transparante projectrapportage en sturing. Daarvoor maken wij gebruik van online projecttooling voor real-time inzicht in voortgang en communicatie.

Wij willen dat uw projectmanager succesvol is. Met onze effectieve projectondersteuning ‘ontzorgen’ wij uw organisatie en kan de projectmanager zich écht bezighouden met de klant en het project.

Welcome at The PMO Company


  We deliver effective and transparent project execution by specialized project support and tooling

Projects are often delayed by unforeseen issues, requirements- or scope changes and ineffective communications between the involved project members, users, sponsors or other stakeholders in the project.

With a well-organized and structured approach, however, delays can be significantly reduced. Effective communications and a fast response on issues and on scope changes ensure that project results can be delivered on-time and within budget.

The PMO Company provides transparent project reporting and controls. We support this by applying online project tooling for real-time insight in progress and communications.

We want your project manager to be successful. With our effective project support we ‘relieve’ your organization and enable the project manager to fully focus on the customer and the project.


Phone: +31 (0)30 820 0262 / +31 (0)30 850 0085
Email: info@thepmocompany.com
Sign up / register | Login | Nederlands English