Welkom bij The PMO Company


  Ons doel is om de effectiviteit en efficiency van uw project- en servicegerelateerde activiteiten te verbeteren. Wij doen dit door toepassing van best practices, toolsets en procesmethodieken.

The PMO Company levert ervaren project- en servicemanagement experts voor ondersteuning van uw projecten. Deze experts onderscheiden zich door hun vaak jarenlange ervaring in een internationale omgeving. Zij geloven niet in standaardoplossingen maar passen steeds met de opdrachtgever de meest succesvolle aanpak toe en dragen daarmee direct bij aan het succes van uw organisatie.

Veel organisaties gebruiken een Project Management Office (PMO) om grip te krijgen en te houden op toegepaste methodologie en kennisbehoud. Deze  PMO's dragen bij aan een tijdige oplevering van projecten, binnen budget en met de gewenste resultaten, door transparantie en goede communicatie.

Ontdek onze innovatieve methodes om uw projectenproces te ondersteunen en te verbeteren.

Welcome to The PMO Company


  Our goal is to improve the effectiveness and efficiency of your project- and service related activities. We do this by applying best practices, toolsets and process methodologies.

The PMO Company also provides experienced project- en service management experts for support to your projects.These experts distinguish themselves by their often long experience in an international and professional environment. They do not believe in standard solutions but, together with the client, apply the most successful approach and contribute this way directly to the success of your organization.

Many organizations make use of a Project Management Office (PMO) to get and keep control of applied methodology and sustained knowledge. These  PMOs contribute to a timely delivery of projects, within budget and with the required results, through transparency and good communication.

Discover our innovative methods to support and improve your project operations on our service pages.


     
Support
Project Management,
Scheduling, Change Mgt,
Issue- and Risk Mgt,
Reporting, Communications
Governance
Portfolio Management,
Training and Certification,
Team Collaboration,
Knowledge Management

Tooling
Resource Loading,
Workflow Control,
On-demand Reporting,
Document Management

Click on our knowledge areas below to discover more about our approach and methodologies.

Diensten_Rad4


Phone: +31 (0)30 820 0262
Email: info@thepmocompany.com
Sign up / register | Login | Nederlands English