Nederlands - Netherlands
Language
  • Nederlands - Netherlands
  • English
The PMO Company

Privacy Statement


Verwerkingsverantwoordelijke

Om organisaties te voorzien van een gedegen advies en ondersteuning is het van belang dat professionals hun expertises combineren en als één geoliede machine samenwerken. Dit geldt eveneens voor ondersteuning bij de implementatie van een innovatie of verandering: projecten dus!


Bij THE PMO COMPANY geven we deze samenwerking vorm door specialisten op het gebied van verandermanagement, IT en ‘de business’ samen te brengen én samen deze projecten tot goede resultaten te leiden.

THE PMO COMPANY (“THE PMO COMPANY”) heeft als kernactiviteit het verlenen van diensten op het gebied van verander-, project- en interimmanagement, heeft hiervoor haar eigen project professionals medewerkers en werkt onder deze naam samen met zelfstandig professionals. Zij verleent deze diensten aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen.

 Onze contactgegevens zijn:

Birkstraat 95, 3768 HD Soest


Telefoonnummer: +31 30 85 000 85


info@ThePMOCompany.com


www.ThePMOCompany.com

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe THE PMO COMPANY omgaat met de verwerking en het beheer van persoonsgegevens. Dit in lijn met hetgeen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald. Zo wordt onder meer aangegeven welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

Vastleggen en verwerken van persoonsgegevens

THE PMO COMPANY verwerkt persoonsgegevens vanwege dat je bij ons in loondienst bent, onder opdracht bent of je gebruik maakt van onze diensten. Wij kunnen de volgende gegevens vastleggen afhankelijk van de relatie tot ons bedrijf:

·NAW-gegevens, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens

·Geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht

·Betalingsgegevens, zoals factuuradres, bankrekeningnummer

·Curriculum vitae (c.v.), informatie over opleiding en werkervaring

·Referenties en getuigschriften

·Gegevens over beschikbaarheid en verlof

·Personele documenten en overige zaken voor zover wettelijk vereist of daarvoor toestemming is gegeven

·Persoonlijke betrokkenheid bij project management thema’s

De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

THE PMO COMPANY verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·Identificatie

·Actief informeren om gebruik te kunnen maken van ons partnernetwerk

·Informeren over onze diensten

·Informeren over passende projecten

·Contact d.m.v. bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·Gewerkte uren te registreren

·Om relevante kennis te delen

·Betalingen te kunnen verwerken

THE PMO COMPANY zal je gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven.

Grondslagen voor de verwerking

THE PMO COMPANY verwerkt je persoonsgegevens alleen wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. Dat geldt voor al je gegevens. Wij vragen je altijd of we je CV en/of persoonsgegevens mogen opnemen in onze database. Je gegevens worden dan gebruikt om je te kunnen informeren over passende projecten of om je te informeren over onze diensten.

THE PMO COMPANY verwerkt gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren. Daarnaast verwerken we gegevens omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht. Zo is er wetgeving die ons verplicht om gegevens een bepaalde tijd te bewaren. 

Verstrekken van gegevens aan derden

THE PMO COMPANY verstrekt je persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat doen we alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend en onder voorwaarden die THE PMO COMPANY met hen heeft afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

THE PMO COMPANY deelt je persoonsgegevens alleen met derden, zoals een mogelijke opdrachtgever, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven en wij de opdracht, opdrachtgever en verdere details met je hebben besproken.

In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers en partners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

 Cookies en automatisch gegenereerde informatie

THE PMO COMPANY gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 Bewaartermijn van persoonsgegevens

THE PMO COMPANY bewaart je persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben, bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

Als onze relatie of overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Wanneer je aangeeft dat je niet meer in onze database wilt staan, zullen wij je gegevens verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.

Het kunnen de volgende onderwerpen betreffen:

·Of wij je persoonsgegevens verwerken

·De manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken

·Inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken

·Bezwaren tegen het verwerken van je persoonsgegevens

·Aanpassing van je persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt

·Beperking van je persoonsgegevens

·Verwijdering van je persoonsgegevens

·Overdracht van je persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek

·Vragen over de inhoud van de privacyverklaring

THE PMO COMPANY wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Beveiliging van persoonsgegevens

THE PMO COMPANY neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Vragen

Vragen of klachten op het gebied van privacy kun je stellen via info@ThePMOCompany.com